Grupper

Støttegruppe

I en støttegruppe arbeider brukerne sammen for å nå sine personlige mål. Støttegruppene har fra fire til seks deltakere. Møtene er på Senteret, og varer i tre timer over ti ganger.

Å være med i en støttegruppe gir anledning til å møte andre seksuelt misbrukte som en kan dele tanker og erfaringer med og få gjensidig støtte. Støttegruppen ledes av en veileder ved Senteret.

Selvhjelpsgruppe

I forlengelsen av en støttegruppe kan deltakerne fortsette å møtes på Senteret for fortsatt bearbeiding av sine opplevelser. Disse gruppene har ingen veileder fra Senteret, men låner våre lokaler og bestemmer selv hvor ofte og hvor lenge gruppen skal bestå.

Partnergruppe

Ofte kan det være vanskelig for partner å forstå/se seinvansker av overgrep. Vår erfaring er at partnere synes det er nyttig å få dele tanker med andre i samme situasjon. Gruppen ledes av en veileder ved Senteret.