Seksuelle overgrep

Incest og seksuelle overgrep skal tales ihjel - ikke ties ihjel!

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er et støttesenter for mennesker av alle kjønn som har opplevd grenseoverskridelser, kroppslige krenkelser, eller seksuelle overgrep enten som barn eller voksen. Vi har også tilbud til pårørende og partnere eller andre nærstående til den som er utsatt for overgrep. Senteret driver forebyggende arbeid gjennom undervisning i barne- og ungdomsskoler, og det er etablert en kompetanseavdeling, som skal sørge for undervisning og veiledning til samarbeidende instanser.

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark er en trosmessig og politisk nøytral stiftelse som drives med støtte fra kommuner i Telemark, fylkeskommunen, Helse sør-øst og statlige midler.

Vi er et lavterskeltilbud, som betyr at det ikke er nødvendig med henvisning fra andre instanser for å bruke oss. Det skal heller ikke være lang ventetid for å få timeavtale, og tilbudene er gratis.