Tilbud til utsatte og nærstående

Telefonkontakt

Telefonen er ofte det første kontaktleddet vi har. Mange fortsetter å bruke telefonen som et tillegg eller som et alternativt kontaktnett.

E-post

E-post er også en måte og ta kontakt med oss på, men vær obs på at dette ikke er anonymt: E-post bør ikke benyttes til sensitive opplysninger. Vår e-post adresse er post@smisotelemark.no

Enesamtaler

Enesamtaler avtales individuelt og den enkelte får en veileder å forholde seg til. Brukeren bestemmer tempoet og hva som skal være tema for samtalen. Vi vet at det er viktig for en utsatt for seksuelle overgrep å få beholde kontrollen, og vi vet det tar tid å få tillit. Vi har den tiden.

Familiesamtaler

Noen ganger er det aktuelt å samle flere til samtale, og dette vurderes fra sak til sak og etter behov og ønsker.

Samtaler med barn

Vi er primært et støttesenter for mennesker over 16 år. For yngre barn vil det kun i særlige tilfeller være aktuelt med samtaler hos oss, men det kan være aktuelt i samarbeid med for eksempel barnevern, Bup, Barnehus eller lege. Vi har i større grad samtaler med foreldre/foresatte/andre omsorgspersoner/tillitspersoner som kan gi god støtte og hjelp for barn etter overgrep og krenkelser. Trenger barnet behandling er det Bup som er den rette instansen å henvende seg til.

Åpent Hus

Hensikten med Åpent Hus hver tirsdag, er at du kan treffe andre brukere av Senteret for sosialt samvær i trygge omgivelser. Det er kaffe, te og aviser tilgjengelig. Det serveres lunsj fra kl. 11.oo om vi ikke er ute på tur eller lager mat sammen. Sjekk under "aktiviteter" for hva som skjer de neste ukene.

Temakvelder

Vi arrangerer temakvelder flere ganger i året hvor vi tar opp forskjellige emner som er aktuelle for utsatte for krenkelser. Vi har tidligere tatt opp temaer som skyld og skam, spiseforstyrrelser, ensomhet, seinvansker, tilgivelse, konfrontasjon, forhold til partner mm. 

Støttegruppe

I en støttegruppe arbeider brukerne sammen for å nå sine personlige mål. Støttegruppene har fra fire til åtte deltakere. Møtene er på Senteret, og varer i tre timer over ti ganger.

Å være med i en støttegruppe gir anledning til å møte andre utsatte for krenkelser som en kan dele tanker og erfaringer med og få gjensidig støtte. Støttegruppen ledes av en veileder ved Senteret.

Selvhjelpsgruppe

I forlengelsen av en støttegruppe kan deltakerne fortsette å møtes på Senteret for fortsatt bearbeiding av sine opplevelser. Disse gruppene har ingen veileder fra Senteret, men låner våre lokaler og bestemmer selv hvor ofte og hvor lenge gruppen skal bestå.

Parsamtaler

Parsamtaler er en mulighet for par til å prate sammen, med en nøytral 3. person som fungerer som veileder/ordstyrer.

Partnergruppe

Ofte kan det være vanskelig for partner å forstå/se seinvansker av overgrep. Vår erfaring er at partnere synes det er nyttig å få dele tanker med andre i samme situasjon. Gruppen ledes av en veileder ved Senteret.

Bibliotek

Vi har eget bibliotek på Senteret. Dere kan låne med bøker hjem eller sitte å lese her. Vi har både god skjønnlitteratur og fagbøker om traumer, seksuelle overgrep og andre temaer innenfor fagfeltet