Opplevd seksuelle overgrep?

Mange som har opplevd seksuelle overgrep forteller at livet på utsiden kan være i kontrast til de vanskelige følelsene de bærer på innsiden. Mange har gjerne gått med sin hemmelighet om overgrep i lang tid. De har kanskje lenge ønsket å fortelle det til noen, men ikke klart det. Det er mange grunner til at det kan være vanskelig å fortelle:

  • Blir jeg trodd?
  • Skulle jeg tålt det jeg har opplevd?
  • Andre har det sikkert verre enn meg.
  • Tåler jeg å fortelle?
  • Om jeg forteller, mister jeg da kontroll?
  • Jeg føler det er min skyld
  • Jeg kjenner/er glad i overgriper
  • Jeg opplevde gode kroppslige reaksjoner
  • Jeg kjenner på skam

Seinvirkninger

Seinvirkninger etter seksuelle overgrep kan være mange, som ulike psykiske problemer, konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, rusmisbruk, angst og depresjon. Det er normale reaksjoner. På senteret kan du få kunnskap om forskjellige måter å bearbeide traumer på.

SMISO Telemark jobber etter grunntanken om hjelp til selvhjelp. Vi tenker at den enkelte har iboende ressurser til å trekke livet i den retning man ønsker, men at det kan være både fint, godt og nyttig å ha noen som følger på veien. Gjennom ulike tilbud som samtaler og grupper kan vonde opplevelser snakkes om og bearbeides. Vi kan mye om seksuelle krenkelser og reaksjoner etter overgrep, og du er ekspert på deg. Kanskje kan vi finne veien videre sammen med deg.

Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege.

Målet er å gå videre i livet uten for mange hemmeligheter og smerter.

Ønsker du å vite mer om senteret, kan du ringe 35 58 88 80
eller sende e-post. Vi har taushetsplikt.