Hva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet.

Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelle overgrep.

Seksuelle overgrep innebærer med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Noen ganger er det veldig opplagt at det har skjedd et overgrep, andre ganger kan det være gråsoner som gjør det vanskeligere å definere. Vi har alle noen preferanser på hva vi legger i begrepet seksuelle overgrep, men for oss favner det alle kroppslige krenkelser og grenseoverskridelser, uavhengig av alder, relasjoner eller situasjoner, fysiske eller nettrelaterte.

Eksempler på seksuelle overgrep

  • Visning av pornografi til noen som ikke samtykker til dette, eller er under 18 år.
  • Blotting.
  • Tukling/beføling.
  • Oral, vaginal eller anal inntrenging med penis, fingre eller andre gjenstander.
  • Visning av seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted i nærvær av, eller overfor, noen som ikke har samtykket til det.
  • Visning av seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av, eller overfor, barn under 16 år.
  • Utnyttelse av en annens psykiske utviklingshemming.
  • Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
  • Seksuelle overgrep kan og foregå over nett, og uten at overgriper fysisk har tilgang på barnet, men lurer, truer et barn til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller med andre, og filme og fotografere eller overføre via nett og sosiale medier.