Våre tilbud

Telefonkontakt

Telefonen er ofte det første kontaktleddet vi har. Mange fortsetter å bruke telefonen som et tillegg eller som et alternativt kontaktnett.

 

E-post

E-post er også en måte og ta kontakt med oss på, men vær obs på at dette ikke er anonymt: E-post bør ikke benyttes til sensitive opplysninger. Vår e-post adresse er post@smisotelemark.no

 

Enesamtaler

Enesamtaler avtales individuelt med de ansatte. Brukeren bestemmer tempoet og hva som skal være tema for samtalen. Vi vet at det er viktig for en utsatt for seksuelle overgrep å få beholde kontrollen, og vi vet det tar tid å få tillit. Vi har den tiden....

 

Åpent Hus

Hensikten med Åpent Hus hver tirsdag, er at du kan treffe andre brukere av Senteret og de ansatte for sosialt samvær i trygge omgivelser. Det er kaffe, te og aviser tilgjengelig. Tirsdager serverer vi lunsj mellom kl. 11-13. Noen ganger velger vi aktiviteter utenfor senteret, og det blir i tilfelle orientert spesielt om. 

 

Temakvelder

Vi arrangerer temakvelder flere ganger i året hvor vi tar opp forskjellige temaer som er aktuelle for seksuelt misbrukte. Vi har tidligere tatt opp temaer som spiseforstyrrelser, ensomhet, seinvansker, tilgivelse, konfrontasjon, forhold til partner mm. 

 

Støttegruppe

I en støttegruppe arbeider brukerne sammen for å nå sine personlige mål. Støttegruppene har fra fire til seks deltakere. Møtene er på Senteret, og varer i tre timer over ti ganger.

Å være med i en støttegruppe gir anledning til å møte andre seksuelt misbrukte som en kan dele tanker og erfaringer med og få gjensidig støtte. Støttegruppen ledes av en veileder ved Senteret.

 

Selvhjelpsgruppe

I forlengelsen av en støttegruppe kan deltakerne fortsette å møtes på Senteret for fortsatt bearbeiding av sine opplevelser. Disse gruppene har ingen veileder fra Senteret, men låner våre lokaler og bestemmer selv hvor ofte og hvor lenge gruppen skal bestå.

 

Parsamtaler

Parsamtaler er en mulighet for par til å prate sammen, med en nøytral 3. person som fungerer som veileder/ordstyrer.

Partnergruppe

Ofte kan det være vanskelig for partner å forstå/se seinvansker av overgrep. Vår erfaring er at partnere synes det er nyttig å få dele tanker med andre i samme situasjon. Gruppen ledes av en veileder ved Senteret.

Info-avis

Fire ganger i året sender vi ut Info-avisa. Her står det om de neste mnd aktiviteter ved Senteret. Ønsker du å få vår Info-avis tilsendt, gi beskjed til en av de ansatte. Info-avisa blir sendt pr. mail, eller så kan du hente et papireksemplar selv på senteret.

Bibliotek

Vi har eget bibliotek på Senteret. Dere kan låne med bøker hjem eller sitte å lese her. Vi har gode romaner, krim og spenning, og mange bra fagbøker om seksuelle overgrep.

Undervisning

Vi tilbyr undervisning for andre faggrupper som lærere, studenter, barnehageansatte, helsesøstere osv. Vi har også tilbud om undervisning på flere trinn i grunnskolene Telemark og da vektlegger vi blant annet holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring omkring tema.