Juridiske emner

Meldeplikt Offentlig ansatte og enkelte yrkesgrupper har lovpålagt opplysningsplikt overfor barneverntjenesten ved mistanke om mishandling og alvorlig omsorgssvikt. Bestemmelser om opplysningsplikt er formelt sett et unntak fra taushetspliktsreglene, som står svært sterkt...

Seinvansker

Hva er en seinvanske? En seinvanske er en helt NORMAL reaksjon på en sjokkartet opplevelse som har blitt forvoldt deg av en eller flere personer. Alle seinvansker er ettervirkninger på den eller...