Juridiske emner

Meldeplikt Offentlig ansatte og enkelte yrkesgrupper har lovpålagt opplysningsplikt overfor barneverntjenesten ved mistanke om mishandling og alvorlig omsorgssvikt. Bestemmelser om opplysningsplikt er formelt sett et unntak fra taushetsplikt, som står svært sterkt...