Undervisning og foredrag

Veiledning

Er du engasjert i arbeid med barn eller voksne, og har spørsmål om seksuelle overgrep eller trenger veiledning i en konkret situasjon, er vi behjelpelige via telefon eller ved møte.

Er du student, og skal skrive oppgaver om seksuelle overgrep, er du velkommen til å ta kontakt.

Oppdrag eksternt

I løpet av et år kommer det mange forespørsler om kurs eller enkeltstående foredrag fra andre instanser. Vi skal være tilgjengelig for samarbeidende personell og effektuerer disse forespørslene fortløpende. Ønsker din skole å ha en temadag, barnehagen ha et foredrag på et personalmøte, eller kommunen ønsker å samle sine fagfolk til et større arrangement, kan vi bidra med innholdet. Senteret skal ikke bare forholde seg til offentlige instanser, frivillige organisasjoner er også velkomne til å etterspørre vår kunnskap.

Vi er hovedsakelig finansiert av offentlige midler og anser vår utadrettede virksomhet som en del av vårt mandat, og tilbyr derfor disse tjenestene uten vederlag.

Seksuelle overgrep er et stort fagområde, og hva den enkelte instans ønsker fokus på kan være forskjellig. Vi legger opp program tilpasset de behov som etterspørres og den tid som er avsatt. Det samme gjelder gjennomføringstidspunkt, som kan være både dagtid og kveldstid.

Forskning

I 2011 sluttførte vi en pilotstudie blandt skole- og barnehageansatte rundt meldeplikten til barnevernstjenester. Rapporten "Ær'e min sak à" kan bestilles ved henvendelse til oss.

Forebyggende arbeid

For barneskole gjennomfører vi for tiden et stort arbeid hvor vi sertifiserer ansatte ved den enkelte skole til å selv kunne gjennomføre undervisningen vår knyttet til vold og seksuelle overgrep på 2,4 og 6. trinn.

Vi har også tilbud om undervisning på 9. trinn ungdomsskole og på videregående, og da vektlegger vi blant annet holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring omkring tema.

Vi har og tilbud til ansatte i barnehage, og vi holder storforeldremøter når kapasiteten vår tillater det.

Trygg på trening/Fri for fare på fritid

Vårt nylig påbegynte forebyggende arbeid er rettet mot frivilligheten, først og fremst idrettslag, klubber og menigheter og trossamfunn. Dette er et kurs/workshop for frivillige som har sitt virke rettet mot barn i de ulike organisasjonene.

Ønsker du mer informasjon om dette arbeidet, ta gjerne kontakt på post@smisotelemark.no eller telefon 35 58 88 80.

Vår målsetting med dette undervisningstilbudet er å:

  • Forebygge seksuelle overgrep, hvor hovedvekt legges på temaer som kropp, seksualitet, grensesetting, holdninger og vennskap.
  • Spre kunnskap om seksuelle overgrep og konsekvensene ved dette.
  • Gi informasjon om hvor en kan henvende seg for å få hjelp.