Aktiviteter

Denne oversikten viser de tilbudene brukere av senteret kan benytte seg fritt av gjeldende måned. Samtaler må avtales spesielt og individuelt. Våre undervisningsoppdrag i skoler og kurs/foredrag til øvrige kommer i tillegg.

Det samme gjelder samarbeidsprosjekter vi er en del av. Våre telefontider for utsatte, pårørende og samarbeidspartnere er følgende: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.09.00-15.00, onsdag kl. 09.00-18.00.

Annenhver tirsdag i åpent hus-tiden vil det være mulighet for å samles rundt et tema i tidsrommet kl.12.00-13.00 for de som ønsker det. Dette tilbudet er vanligvis brukerstyrt, men noen ganger det også være noen fra personalet tilstede. Temaene er valgt ut av brukere som går her allerede og kommer på følgende datoer:

Alle tirsdager er det også mulig å gjøre aktiviteter etter ønske. Vi har spill, kort, filmer, musikk, bøker, malesaker, aviser etc, og et fint turområde som hver og en eller alle i felleskap kan benytte seg av.

August og september 2020

 TilbudTidspunktÅpent/LukketFor hvem
 Tirsdag 4/8Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte 
 Tirsdag 11/8Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte 
 Tirsdag 18/8Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte 
 Tirsdag 25/8Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte 
  Tematime12.00-13.00Ved behovBrukerstyrt 
  Trenings- og kostholdsgruppe13.00-14.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte 
 Onsdag 26/8Temakveld«Senvansker»18.00-20.00Drop inUtsatte
Fredag 28/8 Trenings-og kostholdsgruppe10.00-11.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte
 Tirsdag 1/9Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte
  Tematime12.00-13.00v/behovBrukerstyrt
  Trenings-og kostholdsgruppe13.00-14.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte
 Onsdag 2/9FilmkveldThe pursuit of happyness18.00-20.00Drop inUtsatte
Fredag 4/9 Trenings-og kostholdsgruppe10.00-11.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte 
 Tirsdag 8/9Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte
  Tematime12.00-13.00v/behovBrukerstyrt
  Trenings-og kostholdsgruppe13.00-14.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte
 Torsdag 10/9Verdensdagen for forebygging av selvmordInfo kommer om eget arrangement Alle 
 Fredag 11/9Trenings-og kostholdsgruppe10.00-11.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte 
 Tirsdag 15/9Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte
  Tematime12.00-13.00v/behovbrukerstyrt
 Trenings-og kostholdsgruppe13.00-14.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte
 Fredag 18/9Trenings-og kostholdsgruppe10.00-11.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte 
 Tirsdag 22/9Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte
  Tematime12.00-13.00v/behovBrukerstyrt
 Trenings-og kostholdsgruppe13.00-14.00Deltakere gruppe/påmeldteutsatte
 Onsdag 23/9Temakveld«Ensomhet»18.00-20.00Drop inUtsatte
 Fredag 25/9Trenings-og kostholdsgruppe10.00-11.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte 
Mandag 28/9 Senteret stengt   
 Tirsdag 29/9Åpent hus11.00-14.00Drop inUtsatte
  Tematime12.00-13.00v/behovBrukerstyrt
 Trenings-og kostholdsgruppe13.00-14.00Deltakere gruppe/påmeldteUtsatte

Denne glasshumlen finner du på senteret hos oss, og den representerer oss og det vi tror på, står for og arbeider for.

– Humlen arbeider utrettelig.
Vi skal arbeide utrettelig for at barn ikke skal utsettes for overgrep, og for at utsatte for overgrep skal få hjelp.

-Humler kan være svært så pågående.
Vi skal være pågående for å motarbeide krefter i samfunnet som synes å bagatellisere og normalisere overgrep.

– Noen sier at humlen er for tung til å fly, men den vet det ikke selv,
så den gjør det likevel.
Noen sier at det ikke nytter å forebygge eller arbeide mot overgrep.
Vi gjør det likevel.