Samtaler

Enesamtaler

Enesamtaler avtales individuelt med de ansatte. Brukeren bestemmer tempoet og hva som skal være tema for samtalen. Vi vet at det er viktig for en utsatt for seksuelle overgrep å få beholde kontrollen, og vi vet det tar tid å få tillit. Vi har den tiden….

Parsamtaler

Parsamtaler er en mulighet for par til å prate sammen, med en nøytral 3. person som fungerer som veileder/ordstyrer.