Undervisning

Vi tilbyr undervisning for andre faggrupper som lærere, studenter, barnehageansatte, helsesykepleiere, osv.

For barneskole gjennomfører vi for tiden et stort arbeid hvor vi sertifiserer ansatte ved den enkelte skole til å selv kunne gjennomføre undervisningen vår knyttet til vold og seksuelle overgrep på 2,4 og 6. trinn.

Vi har også tilbud om undervisning på 9. trinn ungdomsskole og på videregående, og da vektlegger vi blant annet holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring omkring tema.

Vi kan også kurse ansatte i barnehage og vi holder storforeldremøter når kapasiteten vår tillater det.

Vårt nylig påbegynte forebyggende arbeid er rettet mot frivilligheten, først og fremst idrettslag, klubber og menigheter og trossamfunn.

Ønsker du mer informasjon om dette arbeidet, ta gjerne kontakt på post@smisotelemark.no eller telefon 35 58 88 80.