Samtaler

Enesamtaler Enesamtaler avtales individuelt med de ansatte. Brukeren bestemmer tempoet og hva som skal være tema for samtalen. Vi vet at det er viktig for en utsatt for seksuelle overgrep å få...

Juridiske emner

Meldeplikt Offentlig ansatte og enkelte yrkesgrupper har lovpålagt opplysningsplikt overfor barneverntjenesten ved mistanke om mishandling og alvorlig omsorgssvikt. Bestemmelser om opplysningsplikt er formelt sett et unntak fra taushetsplikt, som står svært sterkt...